logo header
 
HOME     CONTACT
EXPERT IN SCHADEVERZEKERINGEN EN SCHADEAFWIKKELING
ONLINE DIENSTEN   

 

Transport


De transportgoederenverzekering dekt beschadiging en verlies van vervoerde zaken tijdens het transport, waaronder het laden en lossen. De dekkingsmogelijkheden zijn afhankelijk van het soort vervoer, de verpakking en de aard van de te vervoeren zaken, de bestemmingen, de aard van het bedrijf e.d.

De dekking begint op veel polissen te lopen op het moment dat de voor het vervoer bestemde zaken in de opslagplaats worden opgepakt en eindigt op het moment dat de zaken zijn aangekomen in de opslagplaats van de geadresseerde. De meest gangbare dekkingen zijn de all risksdekking (de meest uitgebreide dekking) en de evenementendekking (dekking van met name genoemde gevaren).

De verzekerde som bestaat uit het factuurbedrag (inkoopprijs), vermeerderd met de kosten en verwachte winst. Bij een All Riskdekking zijn alle risico's gedekt, met uitzondering van bederf, eigen schuld van de verzekerde en oorlogs- en stakersgeweld. Het laatste risico kan wel worden meeverzekerd. Bij de evenementendekking zijn alléén de met name genoemde evenementen gedekt: schade aan de vervoerde zaken als het vervoerende vaartuig of voertuig wordt beschadigd (door brand, stranden, zinken, aanvaring of ongeval) of als de lading zelf wordt beschadigd of verloren raakt door: brand, ontploffing, vallen tijdens (opnieuw) laden of lossen (ook uit nood of in een noodhaven), of te water geraken.

Gekozen kan worden voor een eenmalige polis voor een eenmalige zending (losse post), een doorlopende omzetpolis voor vervoer over de weg (Pauschalpolis), of een polis voor vervoer over zee, waarbij elke zending moet worden gedeclareerd (de declaratiepolis). Ook is er een eigen vervoerpolis voor ondernemingen die hun goederen met eigen vervoermiddelen transporteren.

Gebruik het contact formulier om uw verder te laten informeren of een offerte aan te vragen!

« terug


 


     

Copyright - 2010 - Mobron Assurantiën. All Rights Reserved. -KvK: 37086741.

Maria van Sevenbergenstraat 7 - 1474 KH Oosthuizen - Tel.: (0299) 40 43 42 - Fax: (0299) 40 46 47 - E-mail: info@mobronassurantien.nl